ปตท. แชมป์นำส่งเงินเข้ารัฐ Q1 ปีงบฯ 65 กว่า 1.7 หมื่นล้าน

สคร. เผยไตรมาสแรกปีงบฯ 65 รัฐวิสาหกิจส่งรายได้เข้ารัฐรวม 48,533 ล้านบาท ทะลุเป้า 6,361 ล้านบาท โดย ปตท. มีการนำส่งรายได้เข้ารัฐสูงเป็นอันดับ 1 กว่า 1.7 หมื่นล้านบาท รองลงมาคือ สำนักงานสลากฯ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) สคร. จัดเก็บเงินซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้นำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) รวมทั้งสิ้นจำนวน 48,533 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการสะสมจำนวน 6,361 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของเป้าหมายการจัดเก็บในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 142,800 ล้านบาท

 

โดยเงินนำส่งรายได้แผ่นดินส่วนใหญ่มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกอบกับรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่หลายแห่งมีผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2564 ดีขึ้น จึงนำส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลปี 2564 สูงกว่าที่ประมาณการไว้ เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง และธนาคารออมสิน โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565

โดยลำดับที่รัฐวิสาหกิจเงินนำส่งรายได้แผ่นดินมากที่สุด ได้แก่

1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 17,519 ล้านบาท

2 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 11,745 ล้านบาท

3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 6,419 ล้านบาท

4 ธนาคารออมสิน 5,313 ล้านบาท

5 การไฟฟ้านครหลวง 2,587 ล้านบาท

6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,374 ล้านบาท

7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,345 ล้านบาท

8 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 700 ล้านบาท

9 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 309 ล้านบาท

10 การประปาส่วนภูมิภาค 124 ล้านบาท

11 อื่นๆ และกิจการฯ 98 ล้านบาท

หมายเหตุ : ข้อมูลเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง โดย สคร. จัดเก็บ ไม่รวมเงินนำส่งรัฐประเภทอื่น เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

สำหรับปีงบประมาณ 2565 จะเป็นการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากผลประกอบการในปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจ จึงมีความเป็นไปได้ที่ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจอาจยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในระลอกที่ผ่านมา ซึ่ง สคร. จะได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด

 

ทั้งนี้ จะพิจารณาประกอบกับมาตรการของภาครัฐที่รัฐวิสาหกิจจะต้องเข้าไปดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การกำกับติดตามการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเสถียรภาพทางการคลังได้อย่างยั่งยืน

You may also like...