TPCS บริษัทลูกเครือ “สหพัฒน์” ลุยคริปโตฯ ทุ่มงบเข้าซื้อเหรียญ “KUB”

บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) หรือ TPCS ซึ่งเป็นบริษัทลูกของเครือสหพัฒน์ หรือ SCC ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. ในการให้ TPCX ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเข้าลงทุนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะ Trading Activity โดยใช้งบลงทุนเริ่มแรก 10 ล้านบาท

บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) หรือ TPCS ส่งหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ ในการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทคริปโตเคอร์เรนซี ของบริษัท ที่พีซีเอกซ์ จำกัด (TPCX) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท TPCX จะเริ่มเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยจะเริ่มลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะ Trading Activity ซึ่งใจใช้งบประมาณการลงทุนรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งการลงทุนดังกล่าวนั้นบริษัทได้เปิดบัญชีกับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) และคาดว่าจะสามารถเริ่มลงทุนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 65 นี้ โดยจะลงทุนในประเภทเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี (เหรียญ KUB) ในลักษณะ Node Validators ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท

อย่างไรก็ตาม การเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการการลงทุนใน สินทรัพย์เพื่อการลงทุนต่างๆ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนหรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทโดยอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับ

ทั้งนี้ TPCS ถือเป็นบริษัทในเครือ “สหพัฒน์” โดยมีกลุ่มบริษัทในเครือ “สหพัฒน์” เป็นผู้ถือหุ้น เช่น
1.บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC
2.บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ ICC
3.บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ WACOAL
4.บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNL
5.บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) หรือ TPCS
6.บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PG
7.บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BTNC
8.บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
9.บริษัท ไหมทอง จำกัด
10.บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด
11.บริษัท เอสเอสดีซี (ไทยเกอร์เท็กซ์) จำกัด
12.บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
13.บริษัท โอสถอินเตอร์ แลบบอรอทอรีส์ จำกัด

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

You may also like...