23 องค์กรลุยขับเคลื่อนธุรกิจด้วย ศก.หมุนเวียน เซ็น MOU CECI พลิกโฉมอุตฯ ก่อสร้างโตยั่งยืน

ภาคเอกชน 23 องค์กร ลงนามความร่วมมือ CECI : Action for Sustainable Future เพื่อบรรลุเป้าหมายในการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม หนุน 5 ภาคส่วนในอุตสาหกรรมช่วยกันขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้ง Supply Chain ดันอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเติบโตยั่งยืน

นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG กล่าวว่า “CECI หรือกลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ก่อตั้งในปี 61โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญว่า หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่จะช่วยบริหารจัดการปัญหาเศษวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มุ่งสู่การดำเนินอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Construction

ทั้งนี้ เอสซีจีให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งบริการ และโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าผ่านกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ด้านการประหยัดพลังงาน ยืดอายุการใช้งาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน รวมถึงเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้ผู้อยู่อาศัย ผ่านการรับรองสินค้า บริการ และโซลูชันด้วยฉลาก “SCG Green Choice” นอกจากนี้ เอสซีจียังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ “CPAC Green Solution” ที่จะช่วยลดเวลาการก่อสร้าง เพิ่มความแม่นยำ ลดการใช้ทรัพยากร ช่วยควบคุมต้นทุน และช่วยลดเศษวัสดุในไซต์งานก่อสร้าง

ด้าน น.ส.จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์ Head of Business Development บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เซ็นทรัลพัฒนามีแนวคิดการพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบศูนย์การค้า การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการตั้งเป้าเป็นต้นแบบองค์กรที่จัดการขยะการก่อสร้าง นับตั้งแต่เริ่มสร้างโครงการผ่านการนำขยะเสาเข็มมารีไซเคิล รวมถึงการเพิ่มการใช้ทรัพยากรทางเลือก เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับทาง CECI เชื่อว่าจะทำให้โครงการใหม่ๆ ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาจะเป็นรูปแบบการออกแบบก่อสร้างด้วยแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ผนวกวิถีแห่งเมือง และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ดร.ธีรเดช ทังสุบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฤทธา จำกัด กล่าวว่า “หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ในมุมมองของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างแม้ว่าอาจจะทำได้ยาก เพราะสินค้าในอุตสาหกรรมนี้มีระยะเวลาการใช้งานที่ค่อนข้างนาน และเมื่อหมดอายุการใช้งานมักจะนิยมก่อสร้างใหม่ตามการออกแบบที่เป็นสมัยนิยม อย่างไรก็ตาม หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนยังสามารถทำได้จากกระบวนการต่างๆ ในระหว่างการก่อสร้าง เช่น การลดวัสดุ Packaging Material การจัดการขยะ การลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง การจัดการของเหลือที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้างเพื่อนำมาใช้ใหม่

 

นายกมลวัฒน์ วีรศุภกาญจน์ ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วัตคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจากภาคส่วนผู้ให้บริการจัดการของเหลือจากการก่อสร้าง กล่าวว่า “วัตคินสันได้รับโอกาสจากหลายองค์กรพันธมิตรในกลุ่ม CECI ให้เข้ามาเริ่มทดลองรีไซเคิลคอนกรีตจากหัวเสาเข็มเพื่อใช้ในการถมที่หรือใช้ทดแทนหินคลุกในหลายโครงการก่อสร้าง ซึ่งเปิดโอกาสให้เราได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างถนนโดยใช้วัสดุจากการรีไซเคิลเพื่อลดของเหลือจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าวัสดุรีไซเคิลจากการจัดการของวัตคินสันนั้นสามารถทดแทนวัตถุดิบจากธรรมชาติได้ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายในเรื่องของการบริหารต้นทุนที่สูงกว่า

ทั้งนี้ กลุ่ม CECI คาดหวังความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย โดยเริ่มจากความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นำไปสู่การยอมรับและประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทั้ง 23 องค์กร พร้อมเป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมส่งต่อองค์ความรู้เพื่อช่วยยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเพื่อมุ่งสู่ Green Construction ในอนาคตและเติบโตยั่งยืนร่วมกัน

สำหรับ 23 องค์กรเอกชนที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ได้แก่ บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์จำกัด (มหาชน) บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์คจำกัด บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท นันทวัน จำกัด บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรพระนคร จำกัด บริษัท ฤทธา จำกัด บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด บริษัท ขอ รีไซเคิล จำกัด บริษัท จีอีพีพี สะอาดจำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) และบริษัท วัตคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

You may also like...