10 อันดับหุ้นร้อน ค่า P/E สูงสุดในตาราง ต้นปี 2565

ในบรรดา กว่า 700 หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ นั้นมีหุ้นที่มีค่า P/E สูงลิ่วเกิน 100 เท่าอยู่ 30 ตัว แต่ P/E สูง อาจไม่ใช่หุ้นแพงเสมอไป นักลงทุนอาจจะศึกษาข้อมูลของบริษัทจนพบโอกาสและลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ในหุ้นที่มี P/E สูง แต่ต้องรอบคอบและระมัดระวังอย่างยิ่ง ซึ่งจากข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2565 มีหุ้นดังๆ หลายตัวติดใน 10 อันดับหุ้นร้อน ค่า P/E สูงสุดในตารางด้วย

1.OTO (บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์) Market Cap 10,360.00 ล้านบาท ค่า P/E ณ วันที่ 21 ม.ค.65 อยู่ที่ 1,806.14 เท่า และเทียบย้อนหลัง 4 ปี พบว่า สิ้นปี 61 อยู่ที่่ 18.38 เท่า สิ้นปี 62 อยู่ที่่ 22.99 เท่า สิ้นปี 63 อยู่ที่่ 2,486.81 เท่า และสิ้นปี 64 อยู่ที่่ 1,181.32 เท่า ส่วนค่า P/BV สิ้นปี61-64 อยู่ที่ 0.66 เท่า, 0.89 เท่า,1.72 เท่า ,10.93 เท่า ตามลำดับ และในปัจจุบัน 16.17 เท่า ขณะที่อัตราผลตอบแทนด้านราคาของหุ้น YTD +52.89% ปี 64 คือ +343.39% ,ปี 63 คือ +86.59%

บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์ ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ และให้บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนซึ่งมีนาย บุญเอื้อ จิตรถนอม ถือหุ้นใหญ่สุด 21.55% ล่าสุดส่งบริษัทย่อย “อินโน ฮับ” เข้าถือหุ้น “บล็อกเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง” ในสัดส่วน 20% มูลค่า 20 ล้านบาท ปูทางเข้าสู่ธุรกิจด้านบล็อกเชนและคริปโตเคอร์เรนซี

2.AU (บมจ.อาฟเตอร์ ยู) Market Cap 8,400.92 ล้านบาท ค่า P/E ณ วันที่ 21 ม.ค.65 อยู่ที่ 965.34 เท่า และเทียบย้อนหลัง 4 ปี พบว่า สิ้นปี 61 อยู่ที่่ 36.92 เท่า สิ้นปี 62 อยู่ที่่ 34.52 เท่า สิ้นปี 63 อยู่ที่ 99.57 เท่า และสิ้นปี 64 อยู่ที่่ 932.54 เท่า ส่วนค่า P/BV สิ้นปี 61-64 อยู่ที่ 5.39 เท่า,8.24 เท่า,10.45 เท่า,10.23 เท่า ตามลำดับ และในปัจจุบัน 10.59 เท่า ขณะที่อัตราผลตอบแทนด้านราคาของหุ้น YTD +3.52% ปี 64 คือ -7.01% ปี 63 คือ +7.00%

บมจ.อาฟเตอร์ ยู ทำธุรกิจ 1. ร้านขนมหวาน 2. การขายสินค้าและวัตถุดิบ 3. การขายและการจัดงานนอกสถานที่ 4. แฟรนไชส์ ซึ่งมีน.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ ถือใหญ่สุด27.79%ขณะเดียวกันยังมีบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นลำดับ 3 ถือ9 .77 % ซึ่ง AU เป็น1ในหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองหลังหลังศบค.มีมติอนุมัติปรับโซนสีผ่อนคลายมากขึ้น

3.XPG (บมจ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล) Market Cap 25,216.52 ล้านบาท ค่า P/E ณ วันที่ 21 ม.ค.65 อยู่ที่ 949.43 เท่า และเทียบย้อนหลัง 4 ปี พบว่า สิ้นปี 61 อยู่ที่่ N/A เท่า สิ้นปี 62 อยู่ที่่ N/A เท่า สิ้นปี 63 อยู่ที่ 22.53 เท่า และสิ้นปี 64 อยู่ที่่ 972.15 เท่า ส่วนค่า P/BV สิ้นปี 61-64 อยู่ที่ 0.60 เท่า, 0.50 เท่า,0.68 เท่า, 2.55 เท่า ตามลำดับ และในปัจจุบัน 2.49 เท่า ขณะที่อัตราผลตอบแทนด้านราคาของหุ้น YTD -4.83% ปี 64 คือ +621.78% ปี 63 คือ +40.79%

XPG แปลงร่างมาจาก บมจ. ซีมิโก้ แคปปิตอล หรือ ZMICO ธุรกิจ 5 กลุ่ม 1.ธุรกิจหลักทรัพย์ 2.ธุรกิจจัดการกองทุน 3.ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 4.ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 5.ธุรกิจจัดการเงินลงทุน มีบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด14.08% ทั้งนี้ หุ้น XPG เคยอยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 เข้มข้นสุด ยาวนานที่สุดอีก1ตัว ล่าสุดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท คิง ออฟ เกมเมอร์ คลับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ “กันตนา” ลุยธุรกิจภาพยนตร์-พัฒนาโมบายล์แอปฯสื่อบันเทิง

4.MPIC (บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) Market Cap 2,210.20 ล้านบาท ค่า P/E ณ วันที่ 21 ม.ค.65 อยู่ที่ 869.46 เท่า และเทียบย้อนหลัง 4 ปี พบว่า สิ้นปี 61 อยู่ที่่ N/A เท่า สิ้นปี 62 อยู่ที่่ 103.60 เท่า สิ้นปี 63 อยู่ที่ N/A เท่า และสิ้นปี 64 อยู่ที่่ 823.43 เท่า ส่วนค่า P/BV สิ้นปี 61-64 อยู่ที่ 4.30เท่า, 4.67 เท่า,5.74 เท่า ,4.96 เท่า และในปัจจุบัน 5.24 เท่า ขณะที่อัตราผลตอบแทนด้านราคาของหุ้นYTD +5.59% ปี 64 คือ -12.97% ปี 63 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา

บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านภาพยนตร์ โดยผ่านทางบริษัทย่อยต่างๆ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ และธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย เพื่อจัดจำหน่ายผ่านโรงภาพยนตร์ พร้อมทั้งการขายลิขสิทธิ์ให้สื่อทางทีวีในรูปแบบของ Cable TV, Free TV, Internet, IPTV, Video on Demand เป็นต้น มี1.บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด 92.46% และยังมี นาง สุรางค์ เปรมปรีดิ์ ถือในลำดับ9 ถือ 0.38%

5.JTS (บมจ.จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น) Market Cap 125,749.40 ล้านบาท ค่า P/E ณ วันที่ 21 ม.ค.65 อยู่ที่ 755.40 เท่า และเทียบย้อนหลัง 4 ปี พบว่า สิ้นปี 61 อยู่ที่่ 110.46 เท่า สิ้นปี 62อยู่ที่่ 76.12 เท่า สิ้นปี 63 อยู่ที่ 46.97 เท่า และสิ้นปี 64 อยู่ที่่ 555.94 เท่า ส่วนค่า P/BV สิ้นปี 61-64 อยู่ที่ 0.98 เท่า, 0.74 เท่า, 1.63 เท่า ,152.47 เท่า ตามลำดับ และในปัจจุบัน 207.17 เท่า ขณะที่อัตราผลตอบแทนด้านราคาของหุ้นYTD +5.88% ปี 64 คือ +6,687.56% ปี 63 คือ +89.22%

บมจ.จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่นและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหา ออกแบบ ติดตั้งและทดสอบระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร มี บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด 32.80% และ นาย พิชญ์ โพธารามิก ถือลำดับ2 ถือ 9.6% ทั้งนี้ สุนันท์ ศรีจันทรา เขียนไว้ว่า JTS เป็นหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดประจำปี 2564 เข้าสู่ปี 2565 แรงยังไม่ตก เพราะราคาถูกลากต่อ จุดขายที่ JTS สร้างขึ้นมาเพียงการตั้งเหมืองขุดบิตคอยน์ขนาดใหญ่ โดยตั้งเป้าจะมีถึง 50,000 เครื่องในปี 2567 และเริ่มทยอยติดตั้งเครื่องขุดแล้ว

6.PLANB (บมจ.แพลน บี มีเดีย) Market Cap 34,803.34 ล้านบาท ค่า P/E ณ วันที่ 21 ม.ค.65 656.41 เท่า และเทียบย้อนหลัง 4 ปี พบว่า สิ้นปี 61 อยู่ที่่ 38.57 เท่า สิ้นปี 62 อยู่ที่่ 42.57 เท่า สิ้นปี 63 อยู่ที่ 108.77 เท่า และสิ้นปี 64 อยู่ที่่ 605.01 เท่า ส่วนค่า P/BV สิ้นปี 61-64 อยู่ที่ 5.54 เท่า,4.80 เท่า, 4.46 เท่า ,6.17 เท่า ตามลำดับ และในปัจจุบัน 6.69 เท่า ขณะที่อัตราผลตอบแทนด้านราคาของหุ้น YTD +8.50% ปี 64 คือ +25.23% ปี 63 คือ -17.76%

บมจ.แพลน บี มีเดีย ให้บริการ และผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย พร้อมเพิ่มความหลากหลายด้วยการพัฒนาธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมได้แก่ สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง อาร์ทิสเมเนจเม้นท์ และอีสปอร์ตและเกมส์ออนไลน์ มีนาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ถือใหญ่สุด 20.09% และบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ถือลำดับ 2 ถือ18.59% ทั้งนี้โบรคคาด 4Q21 จะพลิกเป็นกำไร 125ล้านบาท จากขาดทุนปกติ 119 ล้านบาท ใน 3Q21 และจบปีด้วยกำไร เราคาดกำไรในปี 2022 สร้างระดับสูงสุดใหม่ที่ 893 ล้านบาท

7.M (บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป) Market Cap 48,115.88 ล้านบาท ค่า P/E ณ วันที่ 21 ม.ค.65 อยู่ที่ 591.82 เท่า และเทียบย้อนหลัง 4 ปี พบว่า สิ้นปี 61 อยู่ที่่ 27.40 เท่า สิ้นปี 62 อยู่ที่่ 25.42 เท่า สิ้นปี 63 อยู่ที่ 37.36 เท่า และสิ้นปี 64 อยู่ที่่ 588.99 เท่า ส่วนค่า P/BV สิ้นปี 61-64 อยู่ที่ 5.07 เท่า, 4.73 เท่า,3.43 เท่า ,3.74 เท่า ตามลำดับ และในปัจจุบัน 3.76 เท่า ขณะที่อัตราผลตอบแทนด้านราคาของหุ้น YTD +0.48 % ปี 64 คือ +5.58% ปี 63 คือ -30.14%

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ประกอบธุรกิจร้านอาหาร “เอ็ม เค สุกี้” ร้านอาหารญี่ปุ่น “ยาโยอิ” ซึ่งได้รับสิทธิแฟรนไชส์จากประเทศญี่ปุ่น รวมถึงร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์อื่นๆ อีก 2 แบรนด์ ได้แก่ “ฮากาตะ” และ “มิยาซากิ” ร้านอาหารไทย “ณ สยาม” และ “เลอสยาม” ร้านกาแฟ/เบเกอรี่ “เลอ เพอทิท มี นาง ยุพิน ธีระโกเมน ถือใหญ่สุด 19.81% คาดแนวโน้ม Q4/64 ของ M จะกลับมาเป็นบวกได้หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการสำหรับร้านอาหารให้กลับมานั่งทานที่ร้านได้

8.HPT (บมจ.โฮม พอตเทอรี่) Market Cap 622.35 ล้านบาท ค่า P/E ณ วันที่ 21 ม.ค.65 อยู่ที่ 302.00 เท่า และเทียบย้อนหลัง 4 ปี พบว่า สิ้นปี 61 อยู่ที่่ 26.68 เท่า สิ้นปี 62 อยู่ที่่ 18.02 เท่า สิ้นปี 63 อยู่ที่ 621.76 เท่า และสิ้นปี 64 อยู่ที่่ 282.72 เท่า ส่วนค่า P/BV สิ้นปี 61-64 อยู่ที่ 1.74 เท่า, 1.38 เท่า, 2.02 เท่า ,1.92 เท่า ตามลำดับ และในปัจจุบัน 2.05 เท่า ขณะที่อัตราผลตอบแทนด้านราคาของหุ้น YTD +6.82% ปี 64 คือ -2.22% ปี 63 คือ +40.62%

บมจ.โฮม พอตเทอรี่ ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาประเภทไฟน์ไชน่า (Fine china) เพื่อใช้บนโต๊ะอาหารและเป็นเครื่องใช้ในครัว สำหรับการใช้งานในโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารหรือบ้านที่อยู่อาศัย มี.นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ ถือใหญ่สุด 27.37%

9.SABUY (บมจ.สบาย เทคโนโลยี) Market Cap 40,246.23 ล้านบาท ค่า P/E ณ วันที่ 21 ม.ค.65 อยู่ที่ 238.68 เท่า และเทียบย้อนหลัง 2 ปี พบว่า สิ้นปี 63 อยู่ที่ 23.89 เท่า และสิ้นปี 64 อยู่ที่่ 175.98 เท่า ส่วนค่า P/BV สิ้นปี 64 อยู่ที่ 11.54 เท่าและในปัจจุบัน 15.65 เท่า ขณะที่อัตราผลตอบแทนด้านราคาของหุ้น YTD +35.63% ปี 64 คือ +1,264.64% ปี 63 คือ -27.60%

บมจ.สบาย เทคโนโลยี ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ และการจำหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระด้วยเงินสดและเงินผ่อน มีนาย ชูเกียรติ รุจนพรพจีถือใหญ่สุด 31.86% SABUY เป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดอันดับ 3 ปี 2564 โดยพุ่งขึ้น 1,165% จากราคา 1.81 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 ขึ้นมาปิดที่ 24.70 บาท ในสิ้นปี 2564

10.UNIQ (บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น) Market Cap 6,486.10 ล้านบาท ค่า P/E ณ วันที่ 21 ม.ค.65 อยู่ที่ 231.44 เท่า และเทียบย้อนหลัง 4 ปี พบว่า สิ้นปี 61 อยู่ที่่ 13.14 เท่า สิ้นปี 62 อยู่ที่่ 9.93 เท่า สิ้นปี 63 อยู่ที่ 12.15 เท่า และสิ้นปี 64 อยู่ที่่ 250.73 เท่า ส่วนค่า P/BV สิ้นปี 61-64 อยู่ที่ 1.39 เท่า, 0.98 เท่า, 0.62 เท่า , 0.87 เท่า ตามลำดับ และในปัจจุบัน 0.80เท่า ขณะที่อัตราผลตอบแทนด้านราคาของหุ้น YTD -7.69% ปี 64 คือ +40.69% ปี 63 คือ -35.83%

บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเป็นผู้รับเหมาหลัก ทั้งงานแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งให้บริการครบวงจรทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้าง และงานรับก่อสร้างตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยมุ่งเน้นที่งานสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ นอกจากนั้นมีธุรกิจพัฒนาที่ดินและก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย มีนาง ถนอมศรี สุดโต ถือใหญ่สุด 23.0% ล่าสุดเตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 4.10 – 4.30% ต่อปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปในช่วงกลางเดือน ก.พ.นี้

ทั้งนี้นักวิเคราะห์หลายรายระบุว่า การเข้าลงทุนในหุ้นทีมีหุ้นที่ P/E เกิน 100 เท่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูง สำหรับนักลงทุนที่ไม่ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด หากในระยะถัดไป บริษัทไม่สามารถสร้างกำไรที่เกิดขึ้นจากความคาดหวังของนักลงทุนได้ จะมีแรงขายออกมา และมีความเสี่ยงขาดทุนสูง

You may also like...