หุ้น A5 โผล่รายการบิ๊กล็อต 349 ล้านบาท ราคาหุ้น 1.95 บาท

หุ้น A5 โผล่รายการบิ๊กล็อต 179 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.95 บาท รวมมูลค่า 349 ล้านบาท ท่ามกลางราคาหุ้นบวกต่อเนื่องเปิดการซื้อขายช่วงบ่ายราคาหุ้น 2.06 บาท

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น บมจ. แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป หรือ A 5 ช่วงการซื้อขายช่วงเช้าที่ผ่านมา (1 เม.ย. 2565) มีรายการรายการซื้อหุ้นบิ๊กล็อตจำนวน 179 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.95 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 349 ล้านบาท

ขณะที่ราคาหุ้น A 5 เปิดการซื้อขายช่วงที่ที่ 2.06 บาท (15.00 น.) ทำราคาสูงสุดที่ 2.12 บาท และต่ำสุดที่ 2.02 บาท

 

บริษัทเคยชี้แจงจากกรณีที่ผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งของบริษัทฯ ได้ทำรายการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2565 หลังจากที่หุ้น A5 เริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก พร้อมกับได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2565 เนื่องจากติดภารกิจและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นอยู่ โดยไม่ได้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่อย่างใด

 

ทั้งนี้ ปัจจุบัน A5 และคณะผู้บริหารไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นเดิมของ ADAM โดยดำเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยการทำ Reverse Takeover (RTO) และปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ ซึ่งมีความมุ่งมั่นบริหารงานเพื่อนำ A5 ก้าวเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์นิชมาร์เก็ตและสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business

You may also like...