สรรพสามิตคาด มี.ค. 65 ซื้อรถอีวีได้รับส่วนลดสูงสุด 1.5 แสนบาท

กรมสรรพสามิต คาดเดือน มี.ค. 2565 MOU ค่ายรถยนต์ร่วมโครงการส่งเสริมการใช้รถอีวี รับส่วนลดสูงสุดคันละ 1.5 แสนบาท ชี้ปีแรกใช้งบอุดหนุน 3,000 ล้านบาท แลกเงื่อนไข 2 ปีแรก ผู้ประกอบการนำเข้าอีวี ต้องตั้งโรงงานผลิตคืนในไทยปีที่ 3-4

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า กรมสรรพสามิตจะออกประกาศภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป โดยคาดว่าจะมีการลงนามสัญญาความร่วมมือกับค่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการได้ในช่วงเดือน มี.ค. 2565 และค่ายรถยนต์จะสามารถจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายออกมาได้เลย

โดยในปีแรกใช้งบประมาณในการอุดหนุน 3,000 ล้านบาท และหากมีความต้องการมากกว่านั้น จะมีการพิจารณาขอขยายกรอบงบประมาณอีกครั้ง ส่วนวงเงินที่เหลืออีก 40,000 ล้านบาท ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้จัดหาแหล่งงบประมาณ ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายว่าในปี 2573 ต้องมีการผลิตรถยนต์อีวี 30% ของกำลังการผลิตรถน้ำมัน

สำหรับมาตรการส่งเสริมการใช้รถอีวีในครั้งนี้ แตกต่างจากรถยนต์คันแรก โดยเป็นการให้เงินส่วนลดตั้งแต่ 70,000-150,000 บาท ให้ค่ายรถยนต์ที่ทำสัญญาเข้าร่วมโครงการกับกรมไปจัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเอง เช่น รถที่นำเข้าจากจีน ราคา 1 ล้านบาท หากทำสัญญาการเข้าร่วมโรงการร่วมกับกรมแล้ว จะได้ส่วนลด 150,000 บาท โดยบริษัทจะต้องมีการสำแดงหลักฐานการซื้อขาย แล้วหากตรวจสอบแล้วว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว กรมจะมีการคืนเงินให้เป็นรายไตรมาสต่อไป

“ใน 1-2 ปีแรก เป็นการทดลองตลาด โดยให้ผู้ประการจำหน่ายรถยนต์ จนรู้ว่ารถยนต์รุ่นไหนเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยน เหมาะที่จะนำมาผลิตในประเทศไทย แต่ในปีที่ 3-4 จะต้องมีการผลิตรถยนต์อีวีในประเทศชดใช้คืนตามจำนวนที่นำเข้ามา ซึ่งหากไม่สามารถทำได้ตามสัญญาก็จะมีบทลงโทษ รวมทั้งมีค่าปรับด้วย แต่เบื้องต้นที่มีการหารือกับค่ายรถยนต์ ก็มีผู้ประกอบการค่ายรถยนต์หลายค่ายให้ความสนใจเข้ามาร่วมโครงการ”

ทั้งนี้ นอกจากในเรื่องเงินอุดหนุนเพื่อสร้างแรงงจูงใจให้คนหันมาใช้รถยนต์อีวีแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถขับรถอีวีไปได้ทุกที่ รวมทั้งในเรื่องอัตราค่าไฟที่ชาร์ตรถอีวีด้วย ขณะที่ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์นั้น มีการยกเว้นภาษีนำเข้าให้

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance

You may also like...