ธุรกิจ “แบงก์-ประกัน” ขานรับนโยบายรัฐ WFH-แบ่งทีมทำงาน สกัดโควิด

ธุรกิจ “ธนาคารพาณิชย์-ประกันภัย” ขานรับนโยบายรัฐ “ทำงานที่บ้าน-แบ่งทีมทำงานออฟฟิศ” สกัดโควิด-19 ด้าน “ไทยประกันชีวิต” แบ่งทีมทำงาน 50% “เมืองไทยประกันชีวิต” Work from Home ยาวไม่มีกำหนด แบ่งทีมผู้บริหาร 3 ทีมหลัก ส่วน “กสิกร-กรุงศรีฯ-ไทยพาณิชย์” ยึดนโยบายเดิม ขอความร่วมมือพนักงานให้ระมัดระวังตัว

วันที่ 4 มกราคม 2565 รายงานข่าวจากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ ThaiLife เปิดเผยว่า ในปี 2565 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดสายพันธุ์โอไมครอนที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง บริษัทไทยประกันชีวิตยังคงให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของภาครัฐ และมาตรการของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยจัดสรรให้พนักงานสำนักงานใหญ่และสาขาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) หรือทำงานในลักษณะแบ่งทีม (Splitting Team) ในสัดส่วน 50%

ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยง และสร้างความปลอดภัยให้แก่บุคลากร เนื่องจากบริษัทถือว่าบุคลากรเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ขณะเดียวกันยังลดความเสี่ยงแก่ผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้เอาประกันภัย หรือฝ่ายขายอีกด้วย

ด้านรายงานข่าวจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ mtl เปิดเผยว่า บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตยังคงให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) อย่างไม่กำหนดในสัดส่วน 100% เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิดสายพันธุ์โอไมครอนและตอบสนองนโยบายภาครัฐ โดยจะพิจารณาจากสถานการณ์เป็นเดือนต่อเดือน

ทั้งนี้ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ทีมคือ ทีม A ทีม B และทีม C เพื่อให้สลับวันเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศ รวมไปถึงบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาด้วย เช่น การตรวจสอบระบบซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ เป็นต้น

ด้านรายงานข่าวจากธนาคารกสิกรไทย(KBANK) เปิดเผยว่า นโยบายการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของพนักงานแบงก์ยังคงเหมือนเดิมคือ ขอความร่วมมือพนักงานให้ระมัดระวังตัว และถ้าไม่มีความจำเป็นยังไม่ต้องเข้าออฟฟิศ ส่วนพนักงานท่านใดที่เดินทางไปต่างประเทศก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ด้านรายงานข่าวจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เปิดเผยว่า ยังคงให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เช่นเดิม สอดคล้องกับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ที่ให้พนักงาน Work form anywhere

You may also like...