“กองทุน-ต่างชาติ” จับมือขายหุ้น 3.2 พันล้าน กดดัชนีร่วง

กองทุน-ต่างชาติ ขายหุ้น 2.5 พันล้าน กองทุนขายสะสมเดือนมี.ค. 8.6 พันล้าน ตั้งแต่ต้นปียังเป็นขายสุทธิสะสม 7.3 หมื่นล้าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุนวันที่ 21 มี.ค.2565 พบว่า สถาบันในประเทศ (กองทุน) มียอดขายสุทธิ 1,476.58 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ซื้อสุทธิ 299.43 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ (ต่างชาติ) ขายสุทธิ 937.56 ล้านบาท และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (รายย่อย) ซื้อสุทธิ 2,114.70 ล้านบาท

ทั้งนี้ ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 21 มี.ค.กองทุน ขายสุทธิ 8,646.52 ล้านบาท โบรกเกอร์ ขายสุทธิ 7,433.43 ล้านบาท ต่างชาติ ซื้อสุทธิ 17,008.02 ล้านบาท และรายย่อย ขายสุทธิ 928.07 ล้านบาท

โดยส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 ม.ค. – 21มี.ค. กองทุน ขายสุทธิ 73,128.83 ล้านบาท โบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ 697.88 ล้านบาท ต่างชาติ ซื้อสุทธิ 94,342.57 ล้านบาท และรายย่อย ขายสุทธิ 21,911.62 ล้านบาท

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business

You may also like...