กรุงศรี ปักธงโตธุรกิจ SMEs 2.5% ชู กลยุทธ์ 3R ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล

ธนาคารกรุงศรีฯเปิดกลยุทธ์ธุรกิจเอสเอ็มอีปี’65 ตั้งเติบโต 2.5% ชูยุทธศาสตร์ 3R “Resilient-Respond และ Rebuild for the Future” ขับเคลื่อนลูกค้าด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ในปี 2565 ธนาคารตั้งเป้าการเติบโตสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) อยู่ที่ 2.5% หรือคิดเป็นยอดสินเชื่อปล่อยใหม่ราว 7,000 ล้านบาท

ส่งผลให้ยอดสินเชื่อคงค้างภายในสิ้นปีจะอยู่ที่ 2.87 แสนล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 1 ธนาคารเห็นสัญญาณเชิงบวกพบว่ามีลูกค้าขยายการค้าและการลงทุนมากขึ้น

อย่างไรก็ดี ธนาคารยังคงติดตามปัจจัยความเสี่ยงจากโควิด-19 ในประเทศและความไม่แน่นอนของสงครามรัสเซีย-ยูเครนอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อแนวโน้มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) เพิ่มขึ้นได้ แต่จากมาตรการความช่วยเหลือลูกค้าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ทำให้เอ็นพีแอลสามารถอยู่ในการบริหารจัดการได้ และต่ำกว่ากรอบเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น จากเดิมปีก่อนคาดว่าเอ็นพีแอลจะอยู่ที่ 5.5% แต่พบว่าตัวเลขออกมาจริงอยู่ที่ 4.2% ดังนั้น คาดว่าในปีนี้จะไม่สูงกว่าปีก่อน

 

สำหรับกลยุทธ์การเติบโตในปี 2565 จะอยู่ภายใต้กลยุทธ์ 3R ได้แก่ 1.Resilient มุ่งช่วยให้ธุรกิจลูกค้าฟื้นตัว โดยแบ่งการดูแลลูกค้าออกตามกลุ่มที่ได้รับผลกระทบต่าง ๆ

ซึ่งในกลุ่มที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จะมีผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร (Relationship Manager) ดูแลอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการต่าง ๆ ในการช่วยสนับสนุนฟื้นฟูธุรกิจของลูกค้า

และสำหรับกลุ่มที่พร้อมจะเติบโต ในวันที่เศรษฐกิจของไทยเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาธนาคารได้ช่วยเหลือลูกค้าไปแล้ว 3.7 หมื่นราย ครอบคลุมวงเงินสินเชื่อ 1.8 แสนล้านบาท

2.Respond มุ่งตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารจะเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านการเงิน แนะนำโซลูชั่นที่เหมาะสมให้กับลูกค้า และเพิ่มมูลค่าแก่ลูกค้าด้วยการแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ทักษะใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้กับลูกค้า

และ 3.Rebuild for the Future มุ่งช่วยให้ธุรกิจลูกค้าเติบโตในอนาคต โดยกรุงศรีร่วมสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตไปด้วยกัน โดยแบ่งเป็น 3 แนวทางหลักที่สอดคล้องไปกับทิศทางของกรุงศรีในการดูแลลูกค้าของธนาคาร อันได้แก่ ASEAN Connectivity หรือการเชื่อมโยงอาเซียน โดยประสานความร่วมมือกับ MUFG และเครือข่ายช่วยลูกค้าขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในด้านการขยายบริการธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศ

ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ทั้งงานสัมมนา หรือการจับคู่ธุรกิจ, Trusted Partner หรือการเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจ พัฒนา Ecosystem ให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกค้าอย่างครบวงจร พร้อมพัฒนานวัตกรรมทางการเงินด้าน ESG อาทิ สินเชื่อโซลาร์รูฟสำหรับผู้ประกอบการ และ Digital & Innovation หรือการเป็นผู้นำด้านดิจิทัลและนวัตกรรม

“ปีนี้ยังคงเป็นปีแห่งความท้าทายอย่างยิ่ง ธุรกิจต้องปรับตัวรับสถานการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และมีความ Resilience พร้อมลุกขึ้นเพื่อก้าวผ่านในทุกวิกฤต อีกทั้งหาหนทางเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจโดยเฉพาะยุคดิจิทัลนี้ ธนาคารพร้อมสนับสนุนธุรกิจของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ ความรู้ และโอกาสธุรกิจ โดยนำดิจิทัลและเทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้ลูกค้า SMEs สามารถก้าวผ่านและเติบโตได้อย่างยั่งยืน”

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 กลุ่มธุรกิจลูกค้า SMEs ยังคงมีการเติบโตต่อเนื่อง ยอดสินเชื่อในธุรกิจ SMEs เติบโตกว่า 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นยอดสินเชื่อกว่า 280,000 ล้านบาท

ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 กรุงศรีได้ดำเนินนโยบายเพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ขนาดกลางและขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบผ่านมาตรการเชิงรุกต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

โดยธนาคารปล่อยสินเชื่อฟื้นฟูให้กับลูกค้าไปแล้วประมาณ 2 หมื่นล้านบาท คาดว่าความต้องการในปีนี้จะทยอยปรับลดลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัวดีขึ้น

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance

You may also like...